Wij verzoeken u om bij ieder bezoek aan onze praktijk uw afsprakenkaart mee te nemen. Wilt u adreswijzigingen, wijzigingen van mobiele telefoonnummers en emailadressen tijdig aan ons doorgeven? Wij zijn verplicht uw burgerservicenummer in uw patiëntengegevens te administreren. Wij vragen u tijdens uw verblijf in de praktijk mobiele telefoons volledig uit te zetten, niet te roken en geen huisdieren mee te nemen. Vriendelijk verzoeken wij aan gezinnen om per persoon de behandelkamers te betreden. Kleine kinderen kunnen onder begeleiding van één der ouders binnenkomen. Wij streven hiermee naar maximale persoonlijke aandacht voor ieder gezinslid. In de praktijk is een pin-automaat aanwezig. Bij betalingen kunt u hiervan gebruik maken. Klik hier voor de algemene voorwaarden.

Legitimeren
Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Vanaf 1 juni 2009 moeten patiënten zich ook legitimeren bij andere zorgverleners (zoals de huisarts, tandarts of fysiotherapeut), indicatieorganen en zorgverzekeraars. Identificatie van patiënten is onder meer nodig om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.
 


Tevreden klanten

Huisregels, MP3 Tandartsen, Apeldoorn